l l
Personalizacja Agendy
Najważniejsze, spersonalizowane informacje podane od razu na pierwszym ekranie aplikacji.
~ ~
Networking
Przeglądanie listy uczestników, zapraszanie do kontaktu i ustalanie spotkań w aplikacji.
w w
Plany, mapy, dojazd
Wskazówki dojazdu, interaktywny plan obiektu z naniesionymi wystawcami i punktami informacyjnymi.